1. štandardná liečebno-preventívna starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo v rozsahu podľa Liečebného poriadku,

  2. návštevy klientov v domácnosti,

  3. konzultácie, poradenstvo.