Anafylaktický šok


V ojedinelých prípadoch sa môžeme stretnúť so zvýšenou citlivosťou (hypersenzitivitou) človeka na uštipnutie hmyzom, napr. včelou; väčšinou sa to stáva vtedy, keď ho už niekedy predtým včela uštipla. Prejavom tejto zvýšenej citlivosti je prudká alergická reakcia, tzv. anafylaktický šok. Charakterizuje ho sťažené dýchanie ako následok zúženia dýchacej trubice a ďalšie príznaky šoku (pozri kapitolu šok). Ak pozorujete takéto príznaky po uštipnutí hmyzom, postupujte podobne ako pri šoku a zabezpečte rýchlu lekársku pomoc.