Bezpečná poloha


Do bezpečnej polohy ukladáme človeka vtedy, keď je v bezvedomí. V tejto polohe môže voľne dýchať a nehrozí mu vdýchnutie vývratkov. Poloha končatín udržuje jeho telo v stabilnej a pohodlnej polohe. Do bezpečnej polohy však ukladajte postihnutého až po zistení, že normálne dýcha, a po ošetrení viditeľných zranení. Nikdy neukladajte do tejto polohy človeka, u ktorého predpokladáte úraz chrbtice.
  1. Ako prvé skontrolujte, či postihnutý nemá nič v ústach; ak má zubnú protézu, vyberte mu ju von.

  2. Bližšiu ruku postihnutého uložte pozdĺž tela a vsuňte mu ju pod bližšiu končatinu.

  3. Vzdialenejšiu ruku preložte postihnutému cez hrudník smerom k vám a vzdialenejšiu nohu mu preložte cez koleno, tak isto smerom k vám.

  4. Teraz jednou rukou chráňte hlavu postihnutého a druhou mu chyťte šatstvo v bedrovej oblasti. Potom ho potiahnite smerom k sebe a oprite ho o seba.

  5. Hlavu postihnutému uložte tak, aby mal voľné dýchacie cesty.

  6. Bližšie rameno postihnutého zohnite do pohodlnej polohy, aby podopieralo hornú časť tela; dolnú končatinu mu zasa zohnite v kolene, aby mal stehno vpredu a podopieralo dolnú časť tela. Potom jemne povytiahnite druhú ruku spod tela postihnutého a uložte mu ju pozdĺž tela, aby sa nemohol prevrátiť na chrbát.