Bezvedomie


Bezvedomie je stav, do ktorého sa dostáva človek pri poškodení mozgu, strate krvi, nedostatku kyslíka, prípadne pri chemických zmenách v krvi alebo pri predávkovaní liekov. V tomto stave býva človek zmätený a nereaguje na prítomnosť druhého. A práve týmto sa bezvedomie odlišuje od kómy, z ktorej sa postihnutý neprebúdza. Hlavným nebezpečenstvom pri bezvedomí je upchatie dýchacích ciest buď zapadnutým jazykom alebo vyvracaným obsahom či iným materiálom, ktorý postihnutý nie je schopný vykašlať. Ak sa ocitnete pri človeku v bezvedomí, v prvom rade skontrolujte, či dýcha. Ak nie, začnite s dýchaním z úst do úst. Ak dýcha, no dýchanie je priveľmi hlasné alebo chrapľavé, presvedčte sa, či nemá hlboko v ústach niečo zapadnuté. Len čo sa u postihnutého obnoví dýchanie, uvoľnite mu tesné časti odevu okolo krku a hrudníka a patom ho uložte do bezpečnej polohy. Ak je to možné, podložte mu pod telo kabát alebo deku a niečím ho aj prikryte, aby sa zabránilo stratám tepla. Od postihnutého neodchádzajte dovtedy, kým nepríde lekár!


Upozornenie: Ak človek upadne do bezvedomia po páde alebo náraze a je pravdepodobné, že sa mu mohla poraniť chrbtica, neukladajte ho do bezpečnej polohy, len ak by vracal. V takomto prípade zabránite ohnutiu chrbtice.