Dusenie


Ak sa vaše dieťa začne dusiť kúskom jedla alebo nejakým iným predmetom, napr. náhodne prehltnutou malou hračkou, a nie je schopné vykašlať ha samo, musíte čo najrýchlejšie zabrániť upchatiu dýchacích ciest. Spôsob, akým to urobíte, závisí od veku dieťaťa. Samozrejme, mali by ste vždy ihneď volať pomoc lekára. Dospelým možno pomôcť stlačením brucha (tento hmat je známy ako Heimlichov manéver); ten istý manéver používame aj u starších detí (pozri kapitolu Problémy s dýchaním).


Dojčatá (deti do 1 roka)


Dieťa chyťte hlavou dolu tak, že mu svojím predlaktím podložíte hrudník, tvárička smeruje k zemi. Potom dieťa niekoľko ráz udrite - nie však veľmi silno - dlaňou medzi lopatky.


Malé deti (od 1 do 9 rokov)


Dieťa si prehnite cez kolená dolu tvárou a viac ráz ho silno udrite dlaňou medzi lopatky (neudierajte však celou silou). Ak prehltnutý predmet nevypadne; úkon zopakujte.


Staršie deti (nad 9 rokov)


Dieťa chyťte odzadu tak, že mu päsť svojej ruky s palcom smerujúcim hore pritlačíte spredu na driek; druhú ruku si pritlačíte na päsť prvej ruky a silno tlačte na hrudník smerom hore. Ak tento manéver nepomôže, zopakujte to najmenej 3 razy alebo i viac ráz. Ak sa dýchanie neobnoví ani po odstránení predmetu a uvoľnení dýchacích ciest, začnite s umelým dýchaním z úst do úst.