Krvácanie


Krvácanie, či už po porezaní alebo vážnejšom zranení, postihnutého zvyčajne vždy rozruší. V takejto situácii treba postupovať rýchlo a pokojne. Krvácanie pokladajte za silné v týchto prípadoch:
  1. Ak krv z rany silno strieka.

  2. Ak odhadujete, že postihnutý stratil viac než 250 ml krvi.

  3. Ak krv tečie dlhšie ako 5 minút.


Silné krvácanie


Pri menších poraneniach sa krvácanie väčšinou zastaví samo. Pri vážnejšom poranení však krv prudko vyteká a nemôže sa vytvoriť krvná zrazenina. Prvoradou úlohou v takomto prípade je zabrániť vytekaniu krvi, aby sa mohla utvoriť krvná zátka, ktorá upchá porušenú cievu. Robí sa to priamym stlačením rany (ďalej je presný opis). Všeobecným pravidlom je, že postihnutú časť tela treba nadvihnúť nad úroveň srdca. Len čo poskytnete prvú pomoc, vyhľadajte pomoc lekára. Veľké rany nečistite vodou ani antiseptickým prípravkom.


Ako zastaviť silné krvácanie
  1. Postihnutého uložte do ležiacej polohy a krvácajúcu časť tela mu nadvihnite nad úroveň srdca

  2. Z rany odstráňte viditeľné a ľahko prístupné cudzie telesá, napr. kúsky skla, no nepokúšajte sa vyťahovať hlboko zakliesnené teleso.

  3. Ranu silno stlačte vankúšikom gázy a jej okraje pritisnite k sebe. Ak ostalo v rane nejaké teleso, priamo na ňu netlačte.

  4. Vankúšik gázy udržte pod tlakom elastickým alebo iným obväzom, ktorým pevne obviažete postihnutú časť tela.

  5. Ak vankúšik presiakne krvou, neodstraňujte ho a ani nevymieňajte. Namiesto toho priložte na ranu ďalší vankúšik a previažte ju novým obväzom.


Krvácanie z nosa


S krvácaním z nosa sa môžeme stretnúť pomerne často, a to aj vtedy, keď krvácajúci človek nie je vážnejšie poranený. Ak vám tečie krv z nosa, sadnite si a predkloňte sa mierne dopredu. Dýchajte ústami a obidve nosové dierky si asi na 10 minút prstami silno stláčajte. Zatiaľ sa utvorí krvná zrazenina, ktorá upchá prasknutú cievu. Po zastavení krvácania ešte niekoľko hodín nesmrkajte, aby ste nevyfúkli krvnú zrazeninu; inak by sa krvácanie obnovilo. Ak krvácate z nosa dlhšie ako 20 minút, prípadne predpokladáte, že máte zlomený nos (po silnom náraze alebo údere priamo do nosa), vyhľadajte lekára. Lekársku pomoc treba vyhľadať aj vtedy, keď sa krvácanie z nosa zjavilo po údere do inej časti hlavy. Môže to byť príznak zlomeniny lebky.


Ľahké porezanie a odreniny


Krvácania z ľahkých rezných rán a odrenín sa netreba obávať. Zvyčajne sa zastavuje spontánne samo. Dôležité je to, že sa ním vyplavuje z rany nečistota. Ranu ošetrujte v tomto prípade tak, že na ňu priložíte čistý vankúšik z gázy a podržíte ho tam niekoľko minút. Po zastavení krvácania okraje rany ešte vyčistite gázou alebo kúskom vaty (pohybmi smerujúcimi von z rany). Vnútro rany čistiť nemusíte. Malé rezné rany, ale i pomerne veľké odreniny sa hoja oveľa rýchlejšie, ak ostávajú nepokryté. Okraje rany pridržte spolu náplasťou. Každú ranu dlhšiu než 1 cm treba zošiť, aby po nej nezostala jazva. Ak sa vám zdá, že ranu treba zošiť, alebo ak je veľmi špinavá či príliš hlboká (napr. bodná rana po pichnutí klincom), vyhľadajte pomoc lekára, prípadne choďte na úrazové oddelenie najbližšej nemocnice.


Bodné rany


Hlboké rany spôsobené nejakým špinavým predmetom, napr. starým hrdzavým klincom, ohrozujú postihnutého infekciou, pretože nečistota sa v takýchto prípadoch dostáva hlboko do tkanív a rana zasa krváca príliš slabo na to, aby sa z nej mohla špina vyplaviť. Ak po hlbokom porezaní alebo bodnutí pociťujete tŕpnutie či slabosť v postihnutej končatine, do úvahy prichádza poškodenie nervov alebo šliach. Pri takýchto poraneniach sa odporúča užívať antibiotiká; podáva sa aj injekcia proti tetanu.