Omrzliny


Omrzliny sú pre človeka veľmi nebezpečné, a preto si vyžadujú rýchlu lekársku pomoc. Omrznuté časti tela sú stuhnuté, bledé, chladné a nebolestivé. Po zahriatí pokožka sčervenie a stáva sa bolestivou. Pri poskytovaní prvej pomoci vezmite postihnutého čo najskôr dnu a zavolajte lekársku pomoc. Medzitým mu omrznuté časti tela dobre poprikrývajte dekou alebo nejakými šatami, prípadne mu postihnuté miesta zohrievajte o telo. Tvár mu prikryte suchými rukavicami, ruky mu vsuňte po pazuchy a nohy mu dajte do vyvýšenej polohy. Nepoužívajte priame teplo a postihnuté oblasti nešúchajte. Postihnutého stále povzbudzujte, aby si cvičením zahrievalo omrznuté časti tela.