Podchladenie


Teplota ľudského tela je konštantná a pohybuje sa okolo 37 °C. Pri dlhodobejšom pôsobení chladu sa stráca z organizmu viac tepla, ako sa v ňom vytvorí, a tak teplota tela klesá. Tento stav sa nazýva podchladenie (hypotermia). Na podchladenie sú náchylnejšie malé deti a starí ľudia. Aj v takých podmienkach, ktoré mladých ľudí nijako neohrozujú, môžu deti a starí ľudia strácať nebezpečné množstvo telesného tepla. U fyzicky zdatných ľudí vzniká podchladenie jedine pri dlhotrvajúcom pobyte vo veterných a chladných poveternostných podmienkach. Po vyčerpaní energetických zásob sa následkom poklesu teploty tela postupne spomaľujú fyzické i mentálne procesy. Niekedy však klesá teplota nebadane. Postihnutý je čoraz ospanlejší, stráca zdravý úsudok, je podráždený, zmätený a jeho reč sa stáva nezrozumiteľnou. Napokon upadá do bezvedomia s pomalým, slabým dýchaním a takmer nepočuteľnými ozvami srdca. Hypotermia si vyžaduje rýchlu lekársku pomoc. Kým príde lekár, pomôžte postihnutému podľa rád, ktoré uvádzame ďalej. Ak je postihnutý v bezvedomí, ale pravidelne dýcha, uložte ho do bezpečnej polohy (pozri kapitolu bezpečnostná poloha)


Ako pomôcť podchladenému
  1. Ak je postihnutý v bezvedomí a nedýcha, okamžite začnite s dýchaním z úst do úst (pozri kapitolu dýchanie z úst do úst).

  2. Po obnovení dýchania zabráňte ďalším stratám tepla - ak ste vonku, zdvihnite postihnutého zo zeme, ak ste vnútri, vyzlečte mu vlhké ošatenie a nahraďte ho suchým, prípadne ho zabaľte do teplej deky.

  3. Ak je postihnutý pri vedomí, pomaličky mu podávajte teplý sladký nápoj - nikdy nie alkohol! Nevkladajte ho do horúceho kúpeľa a radšej ho zohrievajte fľašami naplnenými teplou vodou alebo elektrickým vankúšom.