Šok a popáleniny


Šok je nebezpečný stav, do ktorého sa dostáva človek po závažných poraneniach, veľkých stratách krvi, popáleninách alebo silných infekciách. Základným príznakom šoku je prudký pokles krvného tlaku. Šok prichádza do úvahy vtedy, keď pozorujete, že postihnutý človek zbledol, spotil sa, prípadne sa ho zmocnila ospalosť alebo je zmätený. Postihnutý v šoku potrebuje vždy rýchlu lekársku pomoc. Nesmie sa mu dávať nič jesť ani piť!


Liečba šoku


Ak si myslíte, že postihnutý človek je v šoku, uložte ho na chrbát a podložte mu nohy. Pritom mu uvoľnite tesné časti odevu a prikryte ho, aby ste zabránili stratám telesnej teploty. Upokojujte ho.


Elektrický šok


Priamym následkom silného zásahu elektrickým prúdom je bezvedomie a niekedy i zastavenie dýchania. Okrem toho môžu vzniknúť v mieste, kde vnikol do tela elektrický prúd, silné popáleniny, pričom sa môžu poškodiť vnútorné orgány. Ak sa aj zdá, že postihnutý je po zasiahnutí elektrickým prúdom v poriadku, vždy vyhľadajte lekára.


Čo robiť ?


V prvom rade vypnite elektrický prúd alebo prerušte kontakt medzi postihnutým a zdrojom prúdu. Nikdy sa nepokúšajte odtiahnuť postihnutého preč, lebo elektrina môže zasiahnuť aj vás. Na odstránenie zdroja prúdu z tela postihnutého použite nejaký predmet, napr. drevenú palicu (držadlo na metle). Po tomto prvom kroku skontrolujte, či zasiahnutá osoba dýcha. Ak sa dýchanie zastavilo, začnite s resuscitáciou z úst do úst a to ihneď. Takéto oživovanie môže trvať aj pol hodiny. Keď postihnutý začne dýchať sám, uložte ho do bezpečnej polohy, ošetrite mu popáleniny a zavolajte pomoc lekára.


Popáleniny


Popáleniny vznikajú priamym pôsobením suchého tepla (oheň), vlhkého tepla (para alebo horúca tekutina), elektriny alebo leptajúcich chemikálií na pokožku. Postup pri elektrickom šoku. Ak poskytujete prvú pomoc pri popálení, v prvom rade odstráňte príčinu, ktorá ho spôsobila (napr. zahaste oheň). Postihnuté miesto potom čím skôr schlaďte ponorením do studenej vody alebo pridržaním pod tečúcou vodou. Na popálené alebo obarené miesta N I K D Y nedávajte nijakú masť ani krém. Takisto nikdy neporušujte pľuzgiere, ktoré sa vytvorili na koži. Po poskytnutí prvej pomoci vyhľadajte urýchlene lekársku pomoc. Platí to najmä vtedy, keď popálenie zasiahlo veľkú časť tela, porušila sa koža, vytvorili sa na nej veľké pľuzgiere a keď má postihnutý veľké bolesti. Keďže jazvy na koži môžu ostať aj po ľahkých popáleninách, vždy vyhľadajte pomoc lekára, a to ihneď!


Ľahké popáleniny a obarenie


S popálením a obarením si možno poradiť bez problémov aj doma, pokiaľ je poškodená iba povrchová vrstva kože a pokiaľ je to na pomerne malej ploche. K takémuto typu popálenín patrí napr. aj spálenie od slnka. Keďže povrchové popáleniny sú veľmi bolestivé, v prvom rade sa treba postarať o zmiernenie bolesti ochladením. Ak je to možné, popálenú časť tela ponorte do studenej vody alebo ju aspoň 10 minút (resp. tak dlho, kým neprestane bolieť) podržte pod tečúcou vodou. Vzniknuté pľuzgiere nikdy neporušujte. Ak sú na takých miestach, kde sa šúchajú o odev, jemne na ne priložte vankúšiky z ľahkého materiálu. Nepoužívajte nijaké krémy ani masti alebo roztoky. Výnimkou je mierne spálenie kože na slnku, na ktoré pôsobí upokojujúco zinková masť.


Ako pomôcť pri popáleninách


  1. V prvom rade odstráňte z postihnutého miesta odev. Nerobte to však vtedy, keď šatstvo na telo pevne prilieha

  2. Teraz je najdôležitejšie ponoriť popálené miesto do studenej, najlepšie tečúcej vody, a to aspoň na 10 minút. Ak je popálenina rozsiahla, postihnutú oblasť pokryte ľahkou plachtou alebo uterákom namočeným v studenej vode.

  3. Po schladení a upokojení priložte na popálené miesto čistú a suchú gázu. Nikdy nepoužívajte vatu ani iné materiály, ktoré sa strapkajú. Ak veziete postihnutého do nemocnice, popáleninu neprikrývajte a odev z postihnutej kože neodstraňujte. Tým by ste spôsobili postihnutému ešte viac bolesti.

  4. Popálenú končatinu uložte vyššie a ak je postihnutý pri vedomí, podávajte mu trochu chladnej vody, kým nepríde lekár.