Úpal


Ak človek, ktorý nie je zvyknutý na vyššie teploty, neprijíma v horúcom počasí dostatok solí a tekutín, môže u neho vzniknúť vyčerpanosť z tepla, ktorá je priamym následkom nadmerného nekompenzovaného potenia. Postihnutý trpiaci takouto vyčerpanosťou býva bledý, má studenú pokožku, cíti nevoľnosť, točí sa mu hlava a upadá do mdlôb. Pulz a dýchanie sú zrýchlené a môžu sa zjaviť až kŕče svalstva a bolesť hlavy. Ak sa nezačne s liečbou, postihnutý sa dostáva do vážneho stavu, ktorý si vyžaduje rýchlu lekársku pomoc.


Ako postupovať pri úpale
  1. Postihnutého uložte na chladné, tiché miesto a vyvýšte mu nohy.

  2. Uvoľnite mu tesne priliehajúci odev a dajte mu piť vodu; do každého litra vody pridajte 1 lyžičku soli.