Utopenie


Len čo sa dostanete k postihnutému, skontrolujte, či dýcha. Ak nedýcha, ihneď začnite s umelým dýchaním z úst do úst; nečakajte, kým ho vytiahnete z vody a nezaoberajte sa ani odstraňovaním vody z pľúc. Ak sa vám podarí obnoviť dýchanie a vytiahnuť topiaceho z vody, uložte ho do bezpečnej polohy, a potom ho poprikrývajte dekami alebo šatstvom. Vyhľadajte lekársku pomoc.
  1. Z úst postihnutého odstráňte, čo najskôr prekážky dýchania (napr. trávy, morské riasy a pod.) a ihneď začnite s dýchaním z úst do úst.

  2. Ak je postihnutý stále vo vode a vy máte ešte dosť síl, jednu ruku podložte pod jeho telo a druhou rukou mu pridržte hlavu a nos.