Dýchanie z úst do úst


Človek môže prestať dýchať po páde do vody, po zasiahnutí elektrickým prúdom alebo po otrávení liekmi či inými nebezpečnými látkami. Ak sa ocitnete v blízkosti človeka, ktorý je v bezvedomí a zjavne nedýcha, vaša prvá akcia musí smerovať k obnoveniu dýchania. S umelým dýchaním z úst do úst začnite ešte prv, ako zabezpečíte prvú lekársku pomoc a ako sa budete zaoberať iným postihnutím, okrem dusenia. Dýchanie z úst do úst možno aplikovať u starších detí a dospelých; u dojčiat a malých detí sa robí resuscitácia iným spôsobom resuscitácia


Resuscitácia starších detí a dospelých
  1. Postihnutého uložte na pevnú podložku tvárou hore. Pod krk mu podložte nejaký mäkší predmet a hlavu mu vyvráťte jemne dozadu. Potom mu vyčistite ústa, aby ste odstránili prípadné prekážky z dýchacích ciest.

  2. V ďalšej fáze postihnutému stisnite nos, hlboko sa nadýchnite a svoje ústa priložte na jeho ústa. Potom silno vdýchnite vzduch do jeho pľúc. Urobte to 4 razy.

  3. Vzduch vydychujte do úst postihnutého každých 5 sekúnd. Po každom výdychu svoje ústa oddiaľte a sledujte, ako z jeho úst uniká vzduch a ako mu klesá hrudník. V resuscitácii pokračujte dovtedy, kým nepríde lekár alebo kým postihnutý nezačne dýchať sám.


Resuscitácia dojčiat a malých detí
  1. Dieťa uložte na chrbát a potom mu svojím prstom vyčistite ústa.

  2. Hlavičku dieťaťa jemne vyvráťte dozadu, silno sa nadýchnite, svoje ústa priložte na jeho ústočka a nos. Potom jemne vdýchnite vzduch do jeho pľúc.

  3. Svoje ústa oddiaľte od tváričky dieťaťa a sledujte, ako mu z pľúc uniká vzduch a ako mu klesá hrudník. Vdych opakujte každé 2 až 3 sekundy dovtedy, kým nepríde lekár alebo kým nezačne dieťa dýchať samo.


Dýchanie z úst do nosa


Vdychovaniu vzduchu do úst postihnutej osoby môže niekedy brániť poranenie tváre. V takých prípadoch uložte zraneného na chrbát a rýchlo mu vyčistite ústa a vchod do dýchacích ciest. Potom mu vyvráťte hlavu dozadu (tak ako pri dýchaní z úst do úst u dospelého), hlboko sa nadýchnite a priložte si ústa na jeho nos. Ústa mu zavrite podvihnutím brady. Po vydýchnutí vzduchu do nosa postihnutému otvorte ústa, aby mohol vzduch voľne unikať. Celú akciu opakujte každých 5 sekúnd.