Každému z nás sa môže kedykoľvek v živote stať, že sa stane svedkom udalosti, ktorá ohrozuje život človeka. V takejto situácii je nepochybne dôležité vedieť si poradiť a správne postupovať.

Ako postupovať v tiesni

Je všeobecne známe, že už behom 3. až 5. minút dochádza u človeka so zástavou dychu či krvného obehu k nenávratnému poškodeniu mozgu a možnosť akejkoľvek pomoci je už obmedzená. V prípade nepriaznivých okolností môže spôsobiť toto poškodenie i zástava trvajúca 1-2 minúty. Pokiaľ sa stanete svedkami život ohrozujúcej situácie snažte sa zistiť, čo presne sa stalo, či má človek problémy s dýchaním, krvácaním, bolesťami v hrudníku, náhle upadol do bezvedomia, bol zranený spôsobenou autohaváriou a pod., snažte sa ďalej zistiť ak je to v danej situácii možné, či poškodený na zdraví je cukrovkár, prekonal infarkt, cievnu mozgovú príhodu a či má problémy s vysokým krvným tlakom.

Predovšetkým však zistite či dýcha, vníma, prípadne či má hmatateľný tep na krčných tepnách.

V takomto prípade ho uložte do stabilizovanej polohy
  1. poloha na boku
    pričom spodná dolná končatina je predsunutá a ohnutá v kolene, druhá končatina je natiahnutá rovno cez spodnú dolnú končatinu, horná končatina dolná je rovno podľa tela, druhá horná končatina je ohnutá tak, aby smerovala k tvári,

  2. privolajte odbornú zdravotnícku pomoc
    linka 155 alebo 112, ktorá je bezplatná, povedzte svoje meno a číslo telefónu, odkiaľ voláte a v krátkosti vysvetlite situáciu, do príchodu odbornej zdravotnej pomoci sa riaďte pokynmi pracovníka linky 155 (112).
V prípade, že postihnutý nedýcha:
  1. položte ho na chrbát, najlepšie na pevnú podložku a snažte sa mu čo najviac ako sa len dá zakloniť hlavu - uvoľnia sa dýchacie cesty. Hlavu v žiadnom prípade nepodkladajte ničím. Pokiaľ samotný záklon hlavy nezaistí dobrú priechodnosť dýchacích ciest, použite trojitý manéver - záklon hlavy, otvorenie úst a predsunutie dolnej čeluste. Ďalej nasleduje vyčistenie dýchacích ciest, teda odstránenie prekážky v dutine ústnej a hltane,

  2. pokiaľ je postihnutý človek stále v bezvedomí, nedýcha a nemá ani hmatateľný tep, je nutné bezodkladne zahájiť umelé dýchanie z úst do úst a nepriamu masáž srdca - pomer počtu vdychov a počtu stlačení hrudníka je 2:15, frekvencia stlačenia hrudníka 80-100/min..
V prípade že išlo o úraz následkom autonehody, pádu a pod., postupujte rovnako, ale s maximálnou opatrnosťou a s ohľadom na možné poranenie chrbtice. Predovšetkým je potrebné sa vyvarovať prudkých pohybov hlavy.

Linka ohrozenia života
155 alebo 112